Wniosek o wygenerowanie nowego hasła dostępu pracownika medycznego do Systemu Numerowania Recept (SNRL)/Portal Personelu


 

Identyfikator dostarczony przez NFZ:*

 

 

Miejscowość:*

 

 

Nr telefonu:*

 

  Sposób dostarczenia wniosku*  
  
UWAGI:
* pola wymagane

Pomoc Pokaż szczegółowy plik pomocy
(1) Wniosek o wygenerowanie hasła dla lekarza

W celu wygenerowania wniosku o wygenerowanie nowego hasła do systemu SNRL/Portal personelu dla pracownika medycznego należy uzupełnić następujące pola:

  • Identyfikator dostarczony przez NFZ (PIN do SNRL/Portalu personelu);
  • Miejscowość z adresu pracownika medycznego;
  • Nr telefonu do kontaktu.

oraz wskazać sposób dostarczenia wniosku do OW NFZ: dostarczenie przesyłką pocztową lub faksem lub dostarczenie osobiste.
Po wprowadzeniu powyższych danych należy wybrać opcję Zatwierdź by przejść do kolejnego kroku generacji wniosku.
Opcja Zaniechaj spowoduje opuszczenie okna składania wniosku o wygenerowanie nowego hasła bez zapisu wprowadzonych informacji.