Poniżej znajdują się spakowane do formatu .zip instrukcje obsługi Systemu Numerowania Recept (SNRL)/Portalu Personelu. Po pobraniu odpowiedniego pliku należy go rozpakować. Do przeglądania jego zawartości służy przeglądarka plików pdf: Acrobat Reader

Pracownik medyczny

Pracownik medyczny (formularz wniosku)

Pracownik medyczny - farmaceuta (formularz wniosku)

Świadczeniodawca

Zamknij okno